Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji, prosíme, dodržujte hygienické zásady a dbejte pokynů MZČR→

Praktický lékař
pro děti a dorost

MUDr. Milena Zwingerová

29.12.2020

Prosím, dodržujte protiepidemiologická opatření


Vážení rodiče,
V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

•  Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 553 713 805). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným.       Telefonujte věcně a stručně.
•  K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
•   Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
•  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi s doprovodem jednoho člověka.
•   Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
•   Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u       sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
•   Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v       zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
•   Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
•   Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem.
•   Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu (prevence probíhají vzhledem k opatřením se zpožděním).